Kim jestem?

Kim jest animatorka?

To jest dobre pytanie, które chyba powinna sobie postawić każda dziewczyna, która chce zostać animatorką. Kilka lat temu zapytałam dzieci na spotkaniu kto to jest animatorka padły następujące odpowiedzi: dobry człowiek, ktoś kto ożywia, osoba religijna, opowiada o Bogu, pobożna, mądra, miłą, troskliwa, cierpliwa, głosi Słowo Boże. Wszystko to jest prawdą, można by wymieniać wiele innych cech i opisywać konkretne osoby, które są dla nas wyjątkowymi animatorkami i wiele pokryło by się z tym co wymieniły dzieci.

Gdybym ja miała opisać animatorkę jednym zdaniem myślę, że byłaby to „osoba do zadań specjalnych” – właśnie tak. Dlaczego? Niektórym może się wydaje, że spotkania są raz w tygodniu i tyle, otóż nie, do tego trzeba się przygotować i to porządnie, znaleźć temat, metody aktywizujące i ustalić co się chce robić na danym spotkaniu. Często animatorki są też zaangażowane w śpiew w parafii albo inne rzeczy, które robią ze wspólnotą Dzieci Maryi. To wszystko trzeba jakoś pogodzić, nie bagatelizując przy tym innych spraw jak szkoła czy studia. We wspólnotę trzeba się zaangażować całym sercem, a to pochłania wiele czasu ale daje też ogromną radość i to jest piękne.

Wiadome jest to, że nie możemy dawać czegoś czego nie mamy, czyli nie przekażemy dzieciom wiedzy, której nie mamy, dlatego bardzo ważna jest formacja animatorki. Animator jest zawsze z grupą i dla grupy, ma żyć Ewangelią i być świadkiem Chrystusa, nie tylko przez dwie godziny podczas spotkania ale w całym życiu. Bardzo ważna jest odpowiedzialność i współpraca z innymi animatorkami, moderatorką, siostrami i księżmi, dzieci widzą czy się dogadujemy czy nie, to jest istotne jeśli chcemy, aby dzieci nas szanowały i miały do nas zaufanie. Trzeba wykorzystywać swoje talenty i zdolności, każdy wnosi coś swojego we wspólnotę i przez to jest ona jeszcze piękniejsza na chwałę Pana Boga.