Karty

KARTY KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWO MUSZĄ BYĆ PODPISANIE PRZEZ DWÓJKĘ RODZICÓW, WYDRUKOWANE NA JEDNEJ KARTCE, DWUSTRONNIE.
JEŚLI TE WYMAGANIA NIE BĘDĄ SPEŁNIONE, NIE BĘDZIEMY MOGLI DOKONAĆ ZAPISU.

Karta kwalifikacyjna uczestnika rekolekcji i szkoleń Dzieci Maryi

Zgody wymagane do rekolekcji i szkoleń animatorskich Dzieci Maryi

Karta posyłająca kandydatki na szkolenie animatorskie Dzieci Maryi