Karty

KARTY KWALIFIKACYJNE

obowiązkowo muszą być WYDRUKOWANE na JEDNEJ KARTCE, DWUSTRONNIE,
POZIOMO
w formie „Książeczki” oraz PODPISANE PRZEZ OBOJE RODZICÓW.

Jeśli jest podpis tylko jednego rodzica, to musi być dołączone pisemne zaświadczenie jednego rodzica
z uzasadnieniem danej przyczyny.

Karty nie spełniające tych wymagań, nie będą przyjmowane i nie będzie można dokonać zapisu.

Karta kwalifikacyjna uczestnika rekolekcji i szkoleń

Zgody wymagane do rekolekcji i szkoleń

Karta posyłająca kandydatów na szkolenie animatorskie