Sakramenty

29.03.2016

Co to jest sakrament?

Sakrament to ustanowione przez Chrystusa widzialne święte znaki, przez które Bóg udziela wierzącym siebie samego i swoich darów.
Inaczej jest to widzialny znak niewidzialnej łaski.
Sakramenty są skuteczne i owocne dopiero, gdy człowiek  przyjmuje je
z wiarą i miłością. Wyróżniamy 7 sakramentów świętych: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia, Pokuta i Pojednanie, Kapłaństwo, Małżeństwo i Namaszczenie Chorych.

Chrzest Święty

Czyż  nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy [z Nim złączeni w jedno] przez podobne zmartwychwstanie.”
(Rz 6,3-5)


Chrzest Święty jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie, wejściem do Kościoła i początkiem komunii z Bogiem. Polega on na trzykrotnym zanurzeniu osoby w wodzie lub trzykrotnym polaniu wodą głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej. Chrzest to sakrament wyciskający w duszy niezatarte duchowe znamię.
Słowo CHRZCIĆ oznacza ZANURZYĆ. Związek tego sakramentu z Wielkanocą jest bardzo prosty: podczas Wielkanocy dokonało się przejście ze śmierci do życia a podczas chrztu dokonuje się przejście z grzechu do łaski.
Znakami sakramentu Chrztu Świętego są:
świeca – światło Chrystusa
biała szata – czystość serca i łaska
woda – obmycie z grzechu, śmierć , zmartwychwstanie
namaszczenie–udział w królewskiej misji Chrystusa
Czy chcesz być Dzieckiem Boga? Czy chcesz, żeby Chrystus żył w tobie, a ty w Chrystusie?
Od dnia Chrztu Świętego nigdy nie jesteś sam. Szczególnie pamiętaj o tym w trudnych chwilach.

 

Mała Wielka Radość 🙂

[gallery ids="267"]