Zapisy na szkolenia animatorskie

05.11.2018

W poniedziałek 5 listopada o 19:00 rozpoczną się zapisy na szkolenia animatorskie Dzieci Maryi. To bardzo ważny czas, w którym młode osoby przygotowują się do pełnienia odpowiedzialnej funkcji w parafii oraz podczas wakacyjnych rekolekcji, dlatego uważnie proszę przeczytaj ten tekst, aby dobrze zarejestrować kandydatów na animatorów I i II stopnia.

Krok 1: wejdź na stronę:

koda.dziecimaryi.pl

Krok 2: zarejestruj się dokładnie wpisując swojego maila (to możesz zrobić już teraz!) – ważne, aby mail był aktywny i używany przez ciebie. Dzięki niemu mamy z Tobą kontakt, gdyby coś poszło nie tak z zapisami!

Krok 3: zaloguj się wpisując w miejsce użytkownika swojego maila

Zapisy będą aktywne od godziny 19:00 w poniedziałek 5 listopada br.

Krok 4: wybierz turnus i miejsce, gdzie chcesz zapisać uczestników oraz liczbę uczestników od 1-5. UWAGA! Możesz dokonać tylko jednej rezerwacji (jedno miejsce, 1-5 uczestników). Miejsca będą objęte 20-minutową rezerwacją. To czas, kiedy musisz uzupełnić dane kandydatów na animatorów (imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość, parafia, pesel, klasa, do której kandydat/tka uczęszcza, telefon kontaktowy). Wypełnij te dane dokładnie!!! To na ich podstawie zostanie wygenerowana karta zgłoszeniowa, którą trzeba wydrukować i dostarczyć do biura Dzieci Maryi. Kartę trzeba uzupełnić ręcznie danymi o stanie zdrowia uczestnika/czki oraz podpisami rodziców i pieczątką parafii. Zgoda opiekuna grupy jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu, a jej wyrazem jest pieczęć parafii i podpis.

Krok 5: „Zamykając” formalności związane z krokiem 4, jeśli chcesz możesz zapisać kolejne osoby na inne turnusy szkoleniowe. 

Krok 6: Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu – po wygenerowaniu i uzupełnieniu karty uczestnika trzeba dokonać wpłaty za szkolenie (w połowie 150 zł jako zaliczkę, które w przypadku rezygnacji nie będzie zwracana lub w całości – w razie rezygnacji zwracamy połowę kosztów) oraz poinformować biuro Dzieci Maryi. Ten krok można dokonać na dwa sposoby:

Sposób 1 – elektroniczny: 

wpłaty dokonujemy na konto parafii NSPJ w Chorzowie, ul. Długa 32; 41-506 Chorzów na numer konta: 23 1050 1243 1000 0010 0368 9294, z dopiskiem: Dzieci Maryi, imię i nazwisko uczestnika szkolenia, turnus 1 lub 2, miejsce szkolenia

potwierdzenie przelewu oraz zeskanowaną uzupełnioną kartę wysyłamy na maila [email protected]

Oryginał karty zabieramy na szkolenie i przekazujemy organizatorom w dniu szkolenia w ośrodku rekolekcyjnym, gdzie odbywa się szkolenie

Sposób 2 – tradycyjny:

Wydrukowaną i uzupełnioną kartę wraz z zaliczką przywozimy do biura Dzieci Maryi w godzinach jego funkcjonowania

W tym roku mamy do wyboru dwa miejsca, gdzie można sfinalizować zapisy na uczestnictwo w szkoleniu oraz dokonać zakupów materiałów związanych z Dziećmi Maryi

Par. NSPJ w Chorzowie, ul. Długa 32

Poniedziałek 17:30 – 19:00 (12, 19 i 26 listopada)

Środa 18:00 – 20:00 (7, 14, 21, 28 listopada)

Osoby odpowiedzialne za biuro w Chorzowie w obu terminach:

Karina Dejworek – 515 136 407

Agata Kokuła – 517 877 025

s. Sawia Górska – 503 467 739

Par. św. Antoniego w Rybniku, ul. Mikołowska 4

Poniedziałek 16:00 – 18:30 (12, 19 i 26 listopada)

Małgorzata Sciseł – 604 120 042

Wiktoria Niewiadomska – 728 553 663

Julia Żabicka – 506 433 999

Czwartek 16:00 – 18:30 (8, 15, 22 i 29 listopada)

Agnieszka Kotyla – 798 627 628

Katarzyna Mańka – 787 708 222

Wiktoria Czyżykowska – 728 870 393

UWAGA! – Zapisy finalizujemy w listopadzie w podanych wyżej terminach. Po ich upływie rezerwacja zostanie ANULOWANA!

Zapisy internetowe będą trwały tydzień, po tym tygodniu przestanie istnieć taka możliwość, a ewentualnych zapisów można dokonać w biurze Dzieci Maryi w godzinach jego funkcjonowania. 

Przypominamy, że na szkolenie mogą pojechać osoby od 7 klasy SP. 

Koszt: 300 zł (zaliczka 150 zł)

Przypominamy również, że do szkolenia przygotowujemy się wcześniej w parafii. 

UWAGA!

Na swoim koncie możesz na bieżąco weryfikować status swojego zgłoszenia

Żółty – rezerwacja miejsca lub zgłoszenie, które wymaga uzupełnienia/poprawienia danych

Niebieski – zgłoszenie przyjęte

Zielony – zatwierdzenie zgłoszenia

Czerwony – odrzucenie zgłoszenia