Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

08.12.2023

Szczęść Boże Wszystkim!

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, czyli w Święto Patronalne Ruchu Dzieci Maryi życzymy Wam – dzieciom, osobom zaangażowanym i tworzącym Ruch Dzieci Maryi, by Niepokalana Maryja była dla każdego pięknym wzorem do naśladowania.

Maryja uczy nas żyć dla Boga.
Tam, gdzie Bóg Cię stawia, może jesteś jedyną Ewangelią, którą ktoś czyta.

Życzymy Wam, by Wasze serca były czyste i pełne łaski na wzór Maryi. Byście w życiu pełnili wolę Boga, która jest najlepsza dla Was tak jak Maryja.

Życzymy Wam, byście każdego dnia upodabniali się do Maryi, czego wyrazem niech będzie codzienna, wytrwała modlitwa, przyjaźń z Jezusem Eucharystycznym, świadectwo dobrego życia i noszenia medalika Niepokalanej.

W Niepokalanym Sercu Maryi znajdujcie schronienie i pomoc dla siebie, rodzin oraz tych wszystkich, wśród których żyjecie. Bądźcie odważnymi naśladowcami Chrystusa i Maryi.

Niech Twoja Rodzina i Twoja Wspólnota parafialna będzie miejscem miłości, radości i pokoju.

 

Moderatorka Wiktoria Widera

Moderator ks. Grzegorz Matuszczyk