Przypominamy o zapisach na szkolenia animatorskie

31.10.2018

Serdecznie zapraszamy na szkolenia animatorów Dzieci Maryi, które odbędą się w trakcie ferii zimowych.

Turnus I – 11-16 lutego 2019 (poniedziałek-sobota)

  • Siostry Boromeuszki – Brenna Pinkas
  • Siostry Maryi Niepokalanej – Brenna Leśnica
  • Siostry Służebniczki – Częstochowa
  • Siostry Elżbietanki katowickie – Szczyrk
  • Siostry Jadwiżanki – Bystra Krakowska

Turnus II – 18-23 lutego 2019 (poniedziałek-sobota)

  • Siostry Służebniczki – Częstochowa
  • Siostry Elżbietanki cieszyńskie – Zabrzeg
  • Siostry Jadwiżanki – Palowice

W szkoleniach może brać udział młodzież od siódmej klasy szkoły podstawowej.

W pierwszym etapie zapisy na KODĘ rozpoczną się 5. listopada 2018 o godzinie 19:00 drogą elektroniczną i będą trwały do 12 listopada 2018. Po tym terminie jedyną możliwością dopisania uczestników na KODĘ będzie osobisty kontakt z Biurem Ruchu Dzieci Maryi.

Drugi etap zapisów obejmuje dostarczenie potrzebnej dokumentacji do Biura Ruchu Dzieci Maryi do końca listopada 2018 w godzinach urzędowania – szczegóły dot. funkcjonowania Biura zostaną podane niebawem.

Uwaga – będzie możliwość wpłaty na konto parafialne parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie oraz dokonania całkowitej rejestracji uczestników KODY drogą elektroniczną. Szczegóły zostaną podane niebawem.

Koszt szkolenia wynosi 300 zł (podczas zapisów wpłacamy zaliczkę 150 zł).

W tym roku turnusy szkoleniowe nie są podzielone na stopnie – podczas każdego z nich można odbyć KODĘ I° i II°.

Karta na szkolenia będzie w całości wygenerowana przy zapisach, zadaniem zgłaszających będzie jedynie zdobycie odpowiednich podpisów i pieczątki Parafii.