Informacja nt. zimowych szkoleń animatorskich

08.02.2022

Informacja nt. zimowych szkoleń animatorskich

Decyzją księdza arcybiskupa, w związku z zagrożeniem pandemicznym, jesteśmy zmuszeni odwołać zimowe szkolenia animatorskie. Wszystkie kandydatki na animatorki automatycznie, bez konieczności dokonywania kolejnego zapisu, zapiszemy na KODĘ wakacyjną, która odbędzie się w dwóch terminach:
  • 1 TURNUS (24.06.-04.07.2022) w Pogórzu – I i II stopień
  • 6 TURNUS (10-18.08.) w Pogórzu – I stopień
Istnieje także możliwość zrezygnowania ze szkolenia i zwrotu zaliczki.
Przypominamy, że osoby, które nie odbyły szkolenia 0 st. mogą pojechać na KODĘ tylko pod warunkiem jej ukończenia (20-22.05.2022). W przeciwnym razie zostaną skreślone z listy uczestników.
Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w wakacyjnych szkoleniach, będą proszone o przesłanie pocztą lub doniesienie do biur Dzieci Maryi odpowiedniej dokumentacji, która pojawi się na stronie wraz z rozpoczęciem zapisów na rekolekcje.
Cena szkolenia wakacyjnego to 800zł.