45-lecie Ruchu Dzieci Maryi – Dzień Wspólnoty

04.09.2023

Zapraszamy na DZIEŃ WSPÓLNOTY

45-lecie

RUCHU DZIECI MARYI

17.09.2023 r.

Wszystkie Dzieci Maryi naszej Archidiecezji, zarówno te, które uczestniczyły
w wakacyjnych rekolekcjach, jak również te, które w tym roku nie skorzystały z tej
możliwości, a tworzą parafialne wspólnoty Ruchu Dzieci Maryi wraz z Opiekunami: Księżmi,
Siostrami, Katechetami, Moderatorami, Animatorami i Rodzicami serdecznie zapraszam do
udziału w Dniu Wspólnoty – w niedzielę 17. września 2023 roku w katowickiej Katedrze.

Przedstawicieli parafialnych wspólnot zachęcam do zabrania sztandaru, wokół którego
gromadzą się dzieci w czasie uroczystych Mszy Świętych i nabożeństw maryjnych.

Księżom, Siostrom, Animatorom, Rodzicom, już teraz dziękuję za umożliwienie dzieciom
uczestniczenia w Dniu Wspólnoty.

Ufam, że zgromadzimy się licznie w trzecią niedzielę września wokół Chrystusa Króla,
do którego prowadzi nas Jego i nasza Matka MARYJA. Jej opiece zawierzam nasze
pielgrzymowanie do Katowic.

Moderator Ks. Grzegorz Matuszczyk
Mod. Wiktoria Widera